Select Page

Ge framtid och hopp
till barnen i Indiens slum

Love Linn Foundation startade till minne av Linn som från 8 års ålder led av en mycket svår sjukdom. Linn Torebring föddes den 28 oktober 1984. Hon var en mycket speciell ung kvinna som hela sitt liv levde för Jesus. Redan som barn var hon passionerad för människors frälsning och hon var alltid ivrig att dela med sig av Guds kärlek till grannar, lekkamrater och semesterfirare, närhelst familjen var på resa.
Läs mer om Linn

Love Linn Foundations mål är att samla in medel till indiska barn i nöd då Indien låg varmt om Linns hjärta. Vår vision är att starta skolor i Indiens slum á 100 elever vardera. På så sätt kan vi hjälpa dessa barn till utbildning, mat och ett upprättat liv.

Hjälp oss att starta skolor i Indiens slumområden

Varje skola vi startar i Indiens slum är i första hand till för kastlösa barn. Barn som hamnat utanför det indiska kastsystemet och därför redan från födseln dömts till fattigdom och missär. Många av barnen är hemlösa och vissa föräldralösa. Nästan alla kommer från en svårt situation där de får börja jobba i ung ålder och bära enorma ansvar hemma.

Vi vill med våra skolor ge dessa barn en chans till en bättre framtid! Genom att ge barnen utbildning, kläder och mat hoppas vi kunna tända en låga av hopp. Med utbildningen de får genom skolan kan de sedan studera vidare och få revansch på livet.

Varje skola vi bygger har, sett till närområdet, hög standard och rymmer 100 elever. Till dessa 100 elever anställer vi 3 lärare som får en respektabel lön. Vi gör ständigt kontroller för att följa upp standarden i både lokaler och undervisningen.

Våra mål:

  • Mat och utbildning till barn i Delhis slum
  • Starta skolor á 100 elever
  • Ge barnen en chans till ett värdigt liv

600 kronor ger 10 barn utbildning

© Love Linn Foundation | Nå oss på info@lovelinnfoundation.se eller på 08-122 06 900, Tillhandahållare: Södermalmskyrkan, Ansvarig utgivare: Gustaf Carlsson | Läs mer om våra cookies