Select Page

Fantastisk, unik & kärleksfull

Linn Torebring föddes den 28 oktober 1984. Hon var en mycket speciell ung kvinna som hela sitt liv levde för Jesus. Redan som barn var hon passionerad för människors frälsning och hon var alltid ivrig att dela med sig av Guds kärlek till grannar, lekkamrater och semesterfirare, närhelst familjen var på resa.

Hon led sedan 8 års ålder av en mycket svår sjukdom som tilltog under hennes två sista levnadsår. Trots allt lidande betjänade hon troget i sin kyrka där hon predikade och ledde sin bönegrupp varje vecka. Hon skrev även tre böcker på temat självkänsla, drömmar och relationen med Jesus.

Linns liv blev ett starkt vittnesbörd om en ung människa som levde på jorden för himlens skull. Hennes minne lever kvar i familjens och församlingens hjärtan men också genom Love Linn Foundation som startades till hennes minne. Ändamålet är att samla in medel som ska gå till indiska barn i nöd, då Indien låg varmt om hennes hjärta.

600 kronor ger 10 barn utbildning

© Love Linn Foundation | Nå oss på info@lovelinnfoundation.se eller på 08-122 06 900, Tillhandahållare: Södermalmskyrkan, Ansvarig utgivare: Gustaf Carlsson | Läs mer om våra cookies